• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  KM จัดถ่ายทอดความรู้ เตรียมตัวสหกิจศึกษาอย่างไรในต่างแดน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  กิจกรรมโชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ ครั้งที่ 3

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ขอเชิญชาว มทร.พระนคร ร่วมโหวตร่วมเชียร์ เมนูอาหาร “ช่อบุปผามัจฉาสอดไส้” ผลงานของนายกิติศักดิ์ แซ่ฉั่ว นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในกิจกรรม Tuna Party อาหารจากผลิตภัณฑ์ทูน่า Nautilus เมนูที่ได้รับยอดวิวสูงสุดและรองลงมาอีก 2 ลำดับ จะได้รับเงินรางวัลร่วม 100,000 บาท สามารถร่วมโหวตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KFAITGv0GJU&list=UU_VzPUzclJjmlm1jaOxHtQg ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2557 (เวลา 24.00 […]

  ร่วมโหวต เมนูอาหาร “ช่อบุปผามัจฉาสอดไส้”

  ขอเชิญชาว มทร.พระนคร ร่วมโหวตร่วมเชียร์ เมนูอาหาร “ช่อบุปผามัจฉาสอดไส้” ผลงานของนายกิติศักดิ์ แซ่ฉั่ว นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในกิจกรรม Tuna Party อาหารจากผลิตภัณฑ์ทูน่า Nautilus เมนูที่ได้รับยอดวิวสูงสุดและรองลงมาอีก 2 ลำดับ จะได้รับเงินรางวัลร่วม 100,000 บาท สามารถร่วมโหวตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KFAITGv0GJU&list=UU_VzPUzclJjmlm1jaOxHtQg ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2557 (เวลา 24.00 […]

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยและแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชาธิวาสและการจัดกิจกรรม อบรมเยาวชน ในโครงการควิถีชีวิตพุทธมามะกะไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร พร้อมทั้งนำเด็กนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสาธิตการทำลูกชุบ และทำอาหารกลางวัลเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  รับมอบโล่เกียรติคุณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชาธิวาสและการจัดกิจกรรม อบรมเยาวชน ในโครงการควิถีชีวิตพุทธมามะกะไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร พร้อมทั้งนำเด็กนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสาธิตการทำลูกชุบ และทำอาหารกลางวัลเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดดอกไม้ ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในนามของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งสถานที่ในงานมหามงคลนี้อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ รูปแบบการจัดดอกไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดแบบไทยประยุกต์เน้นโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งในส่วนบริเวณพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าสนามตึกไทยคู่ฟ้า ได้ทำโครงสร้างลักษณะไทยประยุกต์รูปใบโพธิ์แสดงถึงความจงรักภักดีโดยธรรม และได้จัดตกแต่งห้องต่างๆ ในตึกไทยคู่ฟ้าด้วยดอกไม้และงานเอกลักษณ์ไทย […]

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้งานสโมสรสันนิบาต

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดดอกไม้ ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในนามของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งสถานที่ในงานมหามงคลนี้อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ รูปแบบการจัดดอกไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดแบบไทยประยุกต์เน้นโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งในส่วนบริเวณพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าสนามตึกไทยคู่ฟ้า ได้ทำโครงสร้างลักษณะไทยประยุกต์รูปใบโพธิ์แสดงถึงความจงรักภักดีโดยธรรม และได้จัดตกแต่งห้องต่างๆ ในตึกไทยคู่ฟ้าด้วยดอกไม้และงานเอกลักษณ์ไทย […]

 • ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครนำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ และบริการเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมงานอีกในครั้งนี้ เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร […]

  โครงการ 5 ธันวามหามงคล

  ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครนำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ และบริการเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมงานอีกในครั้งนี้ เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร […]

 • คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักพุทธมณฑล ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  คหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ งานปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติฯ

  คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักพุทธมณฑล ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก ศูนย์ 3วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคน 3 วัย ในหลักสูตรงานดอกไม้สด งานใบตอง และงานริบบิ้นพวงมาลัย โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ […]

  อาจารย์คหกรรมเป็นวิทยากร สอนงานประดิษฐ์ ศูนย์3วัย

  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก ศูนย์ 3วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคน 3 วัย ในหลักสูตรงานดอกไม้สด งานใบตอง และงานริบบิ้นพวงมาลัย โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ […]

 • “คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015″จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้เข้ากิจกรรมและได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวดังนี้นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รับรางวัล Jumbo Queen 2015 นายศิริวัฒน์ […]

  “คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015″

  “คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015″จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้เข้ากิจกรรมและได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวดังนี้นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รับรางวัล Jumbo Queen 2015 นายศิริวัฒน์ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทย ในงาน Dinner reception attendees 13th Session of the General Assembly of the Asia-Pacific TelecomMunity การประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงและสาธิตการทำขนมลูกชุบและขนมเบื้องไทย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม เพื่อแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติ เมื่อ 24-25 พฤศจิกายน 2557 […]

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โชว์ขนมไทย เมืองย่างกุ้ง

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทย ในงาน Dinner reception attendees 13th Session of the General Assembly of the Asia-Pacific TelecomMunity การประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงและสาธิตการทำขนมลูกชุบและขนมเบื้องไทย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม เพื่อแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติ เมื่อ 24-25 พฤศจิกายน 2557 […]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 • คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต ในหลักสูตร “เทคนิคการผลิตสินค้าจากดอกไม้ดินไทยและดินญี่ปุ่น ตามแนวทางพระราชดำริ” โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดโคกสะพานขาว หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค […]

  อาจารย์คหกรรมเป็นวิทยากรพัฒนาทักษะการผลิตสินค้า

  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต ในหลักสูตร “เทคนิคการผลิตสินค้าจากดอกไม้ดินไทยและดินญี่ปุ่น ตามแนวทางพระราชดำริ” โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดโคกสะพานขาว หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Field Trip ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการในจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์และชุดราตรี  ณ บริษัท แอล ที ยู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557   จัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ศึกษาดูงาน บริษัท แอล ที ยู แอพพาเรล จำกัด

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Field Trip ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการในจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์และชุดราตรี  ณ บริษัท แอล ที ยู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557   จัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ต่อจากอธิการบดี คนที่ 1 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า […]

  ขอแสดงความยินดี กับรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ต่อจากอธิการบดี คนที่ 1 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า […]

 •         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท        นำโดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และนายเกชา ลาวงษา นักวิชการศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่19 มหาวิทยาลัยสยาม

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท        นำโดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และนายเกชา ลาวงษา นักวิชการศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Master of Home Economics Program in Home Economics) จำนวน 3 กลุ่มวิชา  1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)  หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 […]

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Master of Home Economics Program in Home Economics) จำนวน 3 กลุ่มวิชา  1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)  หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 […]

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  (รายชื่อผ่อนผันทหาร 57)  

  ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  (รายชื่อผ่อนผันทหาร 57)  

 • คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ภายใน “งานคืนสู่เหย้า ที่เราข้ามฟาก คืนสู่ความสุข” ณ ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรีย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

  “งานคืนสู่เหย้า ที่เราข้ามฟาก คืนสู่ความสุข”

  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ภายใน “งานคืนสู่เหย้า ที่เราข้ามฟาก คืนสู่ความสุข” ณ ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรีย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 • อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ภายใน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทักษะการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนไทรน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

  ตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ

  อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ภายใน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทักษะการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนไทรน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

 • รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมสถานประกอบการ”SHABU GRILL” ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในส่วนของการรับบัณฑิตเข้าทำงานและการจัดส่งนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ SHABU GRILL ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา“SHABU GRILL” เป็นร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาของบริษัท ไอที […]

  เยี่ยมชมสถานประกอบการณ์ด้านอาหาร ป้อน!!!บัณฑิตทำงานสหรัฐอเมริกา

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมสถานประกอบการ”SHABU GRILL” ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในส่วนของการรับบัณฑิตเข้าทำงานและการจัดส่งนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ SHABU GRILL ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา“SHABU GRILL” เป็นร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาของบริษัท ไอที […]

 • ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับผ้พิการ (Design and Development of Industrial sewing machines to use for People with disabilities)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อช่วยในการใช้งานจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ฝีเข็มกุญแจ สำหรับผู้พิการทางขา ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยสำหรับผู้พิการ

  ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับผ้พิการ (Design and Development of Industrial sewing machines to use for People with disabilities)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อช่วยในการใช้งานจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ฝีเข็มกุญแจ สำหรับผู้พิการทางขา ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2557

 • รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอที สแควร์ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President […]

  มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรง

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอที สแควร์ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

  กิจกรรมโชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ ครั้งที่ 2

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอนการแกะสลักผักและผลไม้ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย Heinrich Heine University Düsseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  นักเรียนแพทย์เยอรมัน บินตรงเรียนแกะสลักระยะสั้น

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอนการแกะสลักผักและผลไม้ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย Heinrich Heine University Düsseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในชื่อ “โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาคต” เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่19

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในชื่อ “โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาคต” เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือแบบไทย อาหาร และขนมไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ในงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

  งานประชุมสมาพันธ์โอลิมปิคแห่งชาติ 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือแบบไทย อาหาร และขนมไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ในงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 • นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในเทศกาลสืบสานประเพณีลอยกระทง เขตดุสิต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม

  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในเทศกาลสืบสานประเพณีลอยกระทง เขตดุสิต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

Page 1 of 4212345...102030...Last »
 • ผู้สนับสนุน
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำตาลสำหรับการเรียนการสอน