โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประกาศ

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 25 62 คุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยะธิดาคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยะธิดาคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหัวเรื่อง: […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 8/2561

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 8/2561 >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2561

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 7/2561 >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 7/2561

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 7/2561 >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม