เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา […]

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ […]