รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 4(วุฒิ ม.6 )

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ปิดบริการ เป็นกรณีพิเศษ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

📣📣 ห้องสมุดศูนย์โชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ✍️เปิดบริการ […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 64 (เพิ่มเติม)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2564 […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 8

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)  

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาคของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]