ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัด สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 16 มีนาคม 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขานรับการประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 3 อัตราสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนนาน และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 21 คน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18-28 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานวัฒธรรมจังหวัดกาญจนบุรี