การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

    การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ […]

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

รับสมัคร ป.เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ […]

รับสมัครนักศึกษา

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (รอบเพิ่มเติม) 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท […]

rmutp

รอบ 3 (สำหรับวุฒิ ปวช.,ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ […]