รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/56

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1  ตำแหน่ง […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอน)  […]