รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ […]

สอนวิชาชีพด้านอาหาร

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์…สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 1/2562 >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม