การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 เมษายน 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 เมษายน […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา […]

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]