โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรมประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระคุณเจ้าจากวัดเทวราชกุญชร […]

จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย […]

จัดอบรม การทำอาหารไทย และงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงศุลต่างประเทศ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ จัดอบรมการทำอาหารไทย ได้แก่ […]

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

เทศกาลยืนยิ้มหน้า มอ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ตอนชิงช้าสวรรค์หรรษา

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “เทศกาลยืนยิ้มหน้า […]