โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรมประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระคุณเจ้าจากวัดเทวราชกุญชร […]

จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย […]

จัดอบรม การทำอาหารไทย และงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงศุลต่างประเทศ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ จัดอบรมการทำอาหารไทย ได้แก่ […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม […]