กิจกรรม

ศิษย์เก่าคหกรรม ดังข้ามคืนในโลกออนไลน์…เยาวชนดีเด่นที่น่ายกย่อง

ศิษย์เก่าคหกรรม ดังข้ามคืนในโลกออนไลน์…เยาวชนดีเด่นที่น่ายกย่อง

          น.ส.ธนานิษฐ์  วัฒนะชัยอัมพร (น้องอัง)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.51 ดีกรีเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558  ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 กันยายน 2559

         ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษา ธนานิษฐ์หรือน้องอัง เป็นเด็กเรียนดี กิจกรรมเด่น มีความประพฤติดีเป็นที่รักใคร่ของคณาจารย์ ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนนักศึกษา ในการทำกิจกรรมสำคัญของคณะอยู่เสมอๆ เช่น ตัวแทนนักศึกษาสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมด้านขนมไทยงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำต่างประเทศในฐานะแขกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร เผยแพร่วัฒนธรรม ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย นักศึกษาทุนพระราชทาน”คหวัฒนา” รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Miss RMUTP 2013 และอื่นๆอีกมากมาย

       ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีในความดีของนักศึกษาจนทำให้เป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้าง นำชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัย  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและเพื่อนเยาวชนในยุคปัจจุบัน