กิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา เหตุประสบอัคคีภัย

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา เหตุประสบอัคคีภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหตุบ้านประสบอัคคีภัย แก่ นายธนารักษ์ คำโท นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รวบรวมงินจากคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

12243187_899416960134339_2658466835675505518_n (1)