บันทึกเทปรายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ตอน ธรรมะมีทำนอง

นทึกเทปรายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ตอน ธรรมะมีทำนอง
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำโดย นาวุฒิชัย ตาเรือนสอน และ นายเกชา ลาวงษา นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ตอน ธรรมะมีทำนอง เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ มนตรีสตูดิโอ ลาดพร้าว 101 โดยพันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ของกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงมุมมอง ทัศนคติ และถ่ายทอดความคิดเห็นด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม หลังจากได้ผ่านการอบรม ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี
ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์