ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/2556
**** 1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 15กรกฏาคม 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

15844

One thought on “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป1/2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.