กิจกรรม

รายการแจ๋ว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทำวิธีการทำเครื่องหอมสมุนไพร

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธี การทำเครื่องหอมสมุนไพร  ผ่านทางรายการแจ๋ว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และมีกำหนดออกอากาศรายการสดในวันที่ 10 สิงหาคม  2555    เวลา 09.40-10.05 น.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.