แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต […]

ประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง ตามล่าท้าฝันในรายการ“SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย”

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…ประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง ตามล่าท้าฝันในรายการ“SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย”   […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564     […]

รางวัลชนะเลิศการประกวด“Smart MC contest” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวด“Smart MC contest” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563   […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]