ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถวายเทียนพรรษาประจำปี […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 13 

Posted Posted in กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

ศิษย์เก่า คหกรรมศาสตร์…เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture ได้รับคัดเลือกสู่รอบเชิงลึกโครงการ Born Strong

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ศิษย์เก่า คหกรรมศาสตร์…เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture ได้รับคัดเลือกสู่รอบเชิงลึกโครงการ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12

Posted Posted in กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]