ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)  

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาคของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

โชติเวช เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2564  ปริญญาโท […]

คหกรรมศาสตร์…ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” […]