กิจกรรม

Goodbye Senior “The Wedding”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงาน “Goodbye Senior ” เพื่อเลี้ยงฉลองให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ใน Concept “ The Wedding”ภายในงานมีกิจกรรมมุฑิตาจิต จับฉลาก ชิงของรางวัล การประกวดขวัญใจซีเนียร์ 2020 และการแสดงของสโมสรนักศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และคณาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ร่วมงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ RAINBOW HALL โรงแรมใบหยก