กิจกรรม

แสดงความยินดี

คหกรรมฯ แสดงความยินดี..นักศึกษารับรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ บัวศรี นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เจ้าของผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีเพื่อใช้ในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา รอบตัดสิน ในโอกาสได้รับรางวัล ชุดราตรียอดเยี่ยม “BEST EVENING GROWN” มีแนวความคิด แรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงนำมาเป็นแนวคิดการตัดเย็บชุดราตรีด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกพิกุลของจังหวัดลพบุรีที่มีความสวยงามและโดดเด่น ตกแต่งด้วยการปักเลื่อมเพชร คริสตัล ลูกปัดปล้องอ้อยทั้งชุดเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับชุดราตรีมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการตกแต่งชุดดังกล่าวเป็นผลงานส่วนหนึ่งของวิชา“ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า” โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมแสดงความยินดี เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563