กิจกรรม

สัมภาษณ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “สีธรรมชาติที่กินได้”

สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “สีธรรมชาติที่กินได้” ว่าที่ร้อยตรี จักราวุธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “สีธรรมชาติที่กินได้” เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการครัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร