สหกรณ์ออมทรัพย์

Posted Posted in กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ […]

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 […]