ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้

1. อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

2. อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม