ข่าวประกาศ

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คหรรมศาสตร์….ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการ “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี พระเทพคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค ๑๔ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร