ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่ เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) […]

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คหรรมศาสตร์….ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

“ราชมงคลพระนคร ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารประชาชนที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพ

Posted Posted in กิจกรรม

“ราชมงคลพระนคร ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารประชาชนที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

ค่ายปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ […]

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ […]