จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับรองประธานาธิบดีอินเดีย

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณะรัฐอินเดีย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน […]

รับ 3 ราววัล งาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 10”

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล […]

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย เปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ […]

รางวัลชนะเลิศจิตลีลา

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจิตลีลา ประกอบเพลงมหาวิทยาลัย […]

ขอแสดงความยินดี

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชยาภัสร์ ยอดแก่น นักศึกษาสาขา วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย […]