กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

เหรียญเงินฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ “World Skills Thailand National Competition 2016” สาขาจัดดอกไม้

นายชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษาชั้นปี4 (เทียบโอน) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่26 สาขาจัดดอกไม้ “World Skills Thailand National Competition 2016” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ