นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คว้า 7 รางวัล จากการประกวดกล้วยไม้

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คว้า 7 รางวัล จากการประกวดกล้วยไม้
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ส่งผลงานร่วมโครงการจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (Asia Pacific Orchid Conference) ใน ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ : Orchids and Human Beings)” จัดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 19 -27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ได้แก่ 7 รางวัล ดังนี้
1.นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ รับรางวัลชนะเลิศ (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
2.นายจักรภพ สามเพชรเจริญ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
3.นายสพัฒน์ ศรีอรุณ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
4. นายดิฐิพัฒน์ แสงสี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
5. นายณรงค์กร ทองหมื่น นายดูดี บุญขวัญ และนายกบินทร์ สารัส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรประเภทช่อบูเก้)
6. นายชัชฎา จุ่มก๋า นายวีระพงษ์ ปากโพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรประเภทช่อบูเก้)
7 .นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ และนายกฤตานนท์ ปล้องแก้ว รับรางวัลชมเชย (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรในภาชนะ)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายสายชล พุทธา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เข้ารับรางใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลเหรียญทองแดง … “สุวรรณภูมิเกมส์”

นายอุกฤษฎ์ ภู่สุข นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันบาสเกตบอล ภายในงาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ซึ่งเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ เมื่อ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบรางวัลเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป

“คหกรรม รับรางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2016 ในงานกีฬา “สุวรรณภูมิ

นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (Miss Jumbo Queen RMUT 2016) พร้อมทั้งรางวัล Best Costume (การแต่งกายยอดเยี่ยม) และรางวัล Miss Photogenic (ขวัญใจช่างภาพ) จากการประกวด Mr. & Miss RMUTP 2016, Season Award & Jumbo Queen 2016 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” เมื่อ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขอแสดงความขอบคุณ นายชาญณรงค์ จุมปี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนางสาวชยาภัสร์ ยอดแก่น นักศึกษาสาขา วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ในการเข้าร่วมประกวดดังกล่า

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำข้าวตังหน้าหมูหยองและขนมกลีบลำดวนจากข้าวหักไรซ์เบอรี่ และการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อคุณประโยชน์ในอาหาร ในการนำสารเมือกที่อยู่ในผัก(Mucilage) จากผักปลังขาว ทดแทนการใช้มันแข็งในลูกชิ้นหมู โดยมีอาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร เป็นที่ปรึกษา
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนมีนาคม 2559

เหรียญเงินฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ “World Skills Thailand National Competition 2016” สาขาจัดดอกไม้

นายชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษาชั้นปี4 (เทียบโอน) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่26 สาขาจัดดอกไม้ “World Skills Thailand National Competition 2016” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

รับ 3 ราววัล งาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 10”

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล ในงานแสดงการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 10” เมื่อ 25 มกราคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกบินทร์ สารรัตน์ และ นางสาวชนิสรา ทรัพย์ประเสริฐ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ และ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ
3. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวีระพงษ์ ปากโพ และ นายชัชฏา จุ่มก๋า