รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017

นายชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017 และนายสุพัฒน์ ศรีอรุณ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายจากการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 เมื่อ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทั้งนี้นายชัชฎา จุ่มก๋า ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวด Miss Lady Boys ที่จะจัดขึ้นในการแข่งขันกีฬา UTK Games ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่มา :: ภาพ อ.มัลลิกา /งานสื่อสารองค์กร

2 รางวัล ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”

       นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล ในงานแสดงการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ธีมงาน “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสิ้นสุดมิได้ และถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 23 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดอกไม้แห่งศรัทธา โดยนายจักรภพ สามเพชรเจริญ และนางสาวปภาวรินท์ ภวสาครินทร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บัวบานในใจไม่รู้โรยรา โดย นายอภิศาล ไกรสรรัก์วงค์ และนายสุพัฒน์ ศรีอรุณ

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน BEC. AWADS 2016 ประเภทอาคารสถานศึกษา พร้อมฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ภายใต้“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2560

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

 “Thailand Junior Chef Championship”การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ในโอกาสรับเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช เข้าแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รุ่น Junior ในงาน “Thailand Junior Chef Championship” เมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย โดยมีนายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปัจจุบันเป็นครูสอนแกะสลักที่ Voice Hobby Club (Thailand) เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ทั้งนี้ คมกริช ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 รุ่น Professional ด้วยอีกหนึ่งรางวัล

รับเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากสมาคมนักวิจัย ให้เข้ารับเกียรติบัตรการรับรองเป็น ” วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย จากทางสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2016” เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำบราวนี่ โดยการใช้ข้าวหอมมันปูสีชมพูแทนแป้งสาลีบางส่วนในบราวนี่
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559