รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ […]

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017 […]

5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงานTHAIFEX-world of Food Asia 2017

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงานTHAIFEX-world […]