5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงานTHAIFEX-world of Food Asia 2017

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงานTHAIFEX-world […]

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา […]