บุคลากร คณะคหกรรมฯ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

บุคลากร คณะคหกรรมฯ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายเลียน ภักดี ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 2 ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ ในงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

MISS DEAF THAILAND 2017

“น้ำหวาน ดาวคหกรรม”คว้ามงกุฎ MISS DEAF THAILAND 2017 เดินหน้าเวทีโลก ณ สาธารณรัฐเช็ก

นาวสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ ชื่อเล่น:น้ำหวาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าตำแหน่ง
มิสเดฟไทยแลนด์ 2017 (MISS DEAF THAILAND 2017) พร้อมด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน (Miss Photogenic) และรางวัลชุดไทยประจำชาติ ซึ่งชุดที่น้ำหวานสวมใส่เป็นฝีมือการตัดเย็บของเพื่อนนักศึกษาที่ช่วยกันออกแบบโดยนำศิลปะงานดอกไม้สดแบบไทย เช่น การร้อยตาข่าย การร้อยมาลัย การกรอง การเย็บแบบ มาผสมผสานการตัดเย็บอย่างสวยงาม ชนะใจกรรมการและได้รางวัลมาครอง

     ทั้งนี้ ชุติมา เนตรสุริวงศ์ (น้ำหวาน) ซึ่งเดิมมีตำแหน่งเป็นดาวคณะคหกรรมฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมิสเดฟไทยแลนด์ 2017 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดในเวที MISS & MISTER DEAF WORLD 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560

การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่7 โดยชมรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป์คนหูหนวกไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เสริมสร้างความมั่นใจและมีทักษะการใช้ชีวิตด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคม และทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทยไปสู่นานาชาติต่อไป

รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017

นายชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017 และนายสุพัฒน์ ศรีอรุณ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายจากการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 เมื่อ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทั้งนี้นายชัชฎา จุ่มก๋า ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวด Miss Lady Boys ที่จะจัดขึ้นในการแข่งขันกีฬา UTK Games ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่มา :: ภาพ อ.มัลลิกา /งานสื่อสารองค์กร

2 รางวัล ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”

       นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล ในงานแสดงการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ธีมงาน “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสิ้นสุดมิได้ และถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 23 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดอกไม้แห่งศรัทธา โดยนายจักรภพ สามเพชรเจริญ และนางสาวปภาวรินท์ ภวสาครินทร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บัวบานในใจไม่รู้โรยรา โดย นายอภิศาล ไกรสรรัก์วงค์ และนายสุพัฒน์ ศรีอรุณ

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน BEC. AWADS 2016 ประเภทอาคารสถานศึกษา พร้อมฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ภายใต้“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2560

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

 “Thailand Junior Chef Championship”การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ในโอกาสรับเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช เข้าแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รุ่น Junior ในงาน “Thailand Junior Chef Championship” เมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย โดยมีนายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปัจจุบันเป็นครูสอนแกะสลักที่ Voice Hobby Club (Thailand) เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ทั้งนี้ คมกริช ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 รุ่น Professional ด้วยอีกหนึ่งรางวัล