รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหาร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหาร  คหกรรมศาสตร์..รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหารโดยใช้น้ำแกงส้มพริกสดสำเร็จรูปตราแทนเชฟ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ค้วารางวัลชนะเลิศ ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ค้วารางวัลชนะเลิศ ในงาน TSI เสน่ห์ไทย […]