เหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลัก

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

รองชนะเลิศอันดับ 1 บายศรี 3 ชั้น (ระดับอุดมศึกษา)

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ …รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยบายศรี 3 […]

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]