ตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ […]

บันทึกเทปช่อง 3 Family

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำกระทงจาก […]

บันทึกเทป สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กระทงใบบางย่อยสลายง่าย กลายเป็นปุ๋ย) […]