บันทึกเทป สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กระทงใบบางย่อยสลายง่าย กลายเป็นปุ๋ย) […]

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นายขจร อิศราสุชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ […]

รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 […]

นักศึกษา รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

        นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]