รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

เกชา

 

 

 

 

 

นายเกชา ลาวงษา นักศึกษาชั้นปริญาตรีปี ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเด็กแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แชมป์ดีไซน์เนอร์ รายการ Reality Show “inspire by kunitar”

 

Slide3

 

 

 

 

 

นายเฉลิม อินทลักษณ์  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหา  ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย จากรายการ “Inspire by kunitar” ทางสถานี True Visions   ช่อง 17   รูปแบบรายการ Reality Show   แข่งขันดีไซน์เสื้อผ้าจากโจทย์ที่กำหนด  รับทุนเรียนออกแบบ จากสถาบันชนาพัฒน์ (CIDI) 1 ปี มูลค่า 100,000 บาท พร้อมดูงานด้านแฟชั่น  ณ ประเทศสเปน โดยมีบุคคลชื่อดังในวงการแฟชั่นไทยเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นกรรมการตัดสินพร้อมกับผู้ชมทางบ้านที่โหวตให้คะแนน

Slide4Slide3Slide2Slide6Slide1Slide5

มทร.พระนคร รับเข็มเชิดชูเกียรติ

DSCN7762

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาภัทร์  กี่อาริโย และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เข้ารับเข็มเกียรติคุณ (เข็ม สภจ.พระเทพคุณาภรณ์) สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใน “เทศกาลวัดเทวราชกุญชร 2556  ทานบารมี สู่วิถีอาเซียน” จากนางนินนาท ชลิตานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรม

2 1

4

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   ได้รับเชิญจากการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖  สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและสาขาตัดเย็บ  เสื้อผ้าบุรุษ  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

 

แสดงผลงานวิจัยงาน ใน“การประชุม วิชาการนานาชาติ Urban Research Plaza ครั้งที่ 11”

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร จัดแสดงผลงานวิจัยใน เรื่อง “Utilization of Waste Materials in the Manufacture of Thai home Decorations” ในงาน“การประชุม วิชาการนานาชาติ Urban Research Plaza ครั้งที่ 11”  เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความสนใจ จากนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาระดับระดับดุษฎีบัณฑิต   และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ หอแสดงดนตรี   อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชาจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรางวัลที่รับได้แก่1.รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลพระราชทาน ภปร.และเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโคมแขวน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โล่รางวัลฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท และ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

แสดงผลงานวิจัย 12 เรื่อง ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยกว่า 10 เรื่อง ร่วมแสดงผลงานใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง ได้แก่เรื่อง

 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 2. การประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบไทยจากเมล็ดกระถิน
 3. การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญจากถุงพลาสติก
 4. การประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบหมาก
 5. การประดิฐ์ดอกไม้จันทน์จากซังข้าว
 6. การประดิษฐ์บายศรีอิสานจากซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 7. การเสริมสาหร่ายผำในแครกเกอร์
 8. การพัฒนาและแปรรูปแป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมเกลียว
 9. ขนมปังแซนวิชเพื่อสุขภาพ
 10. มัฟฟินเสริมกากบีทรูท
 11. มาชเมลโลว์เสริมคะน้าผง
 12. การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนสมุทรสงครามเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคม   ให้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม     อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี