รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชาจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรางวัลที่รับได้แก่1.รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลพระราชทาน ภปร.และเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโคมแขวน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โล่รางวัลฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท และ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

แสดงผลงานวิจัย 12 เรื่อง ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยกว่า 10 เรื่อง ร่วมแสดงผลงานใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง ได้แก่เรื่อง

 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 2. การประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบไทยจากเมล็ดกระถิน
 3. การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญจากถุงพลาสติก
 4. การประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบหมาก
 5. การประดิฐ์ดอกไม้จันทน์จากซังข้าว
 6. การประดิษฐ์บายศรีอิสานจากซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 7. การเสริมสาหร่ายผำในแครกเกอร์
 8. การพัฒนาและแปรรูปแป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมเกลียว
 9. ขนมปังแซนวิชเพื่อสุขภาพ
 10. มัฟฟินเสริมกากบีทรูท
 11. มาชเมลโลว์เสริมคะน้าผง
 12. การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนสมุทรสงครามเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคม   ให้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม     อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

(Thai PBS) ถ่ายการประดิษฐ์กระทงลอย

 

 

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย จากวัสดุธรรมชาติ   เมื่อวันที่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และออกอากาศรายการสดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

 

รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอุทิศ  พุฒสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกและยกย่อง ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ประจำปี 2554 จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2555 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 รางวัล “ระฆังทอง”

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕ รางวัล “ระฆังทอง”ครั้งที่ ๕   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) รับประทานรางวัลจากพลเอกพิจิตร   กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การประกวด โครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษาและอีก 2 รางวัลสำคัญ  ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเครื่องแขวน ประเภทวิมาน ระดับอุดมศึกษา