รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจการร้านดอกไม้ “มาลัยวรรณ” รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีนายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี เจ้าของกิจการร้านดอกไม้“มาลัยวรรณ” ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ทำประโยชน์ ในการสนับสนุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี  เมื่อ 2 เมษายน 2561 ณ หองประชุมคุรุสภา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

บุคลากรคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายสายชล รุ่งโรจน์  พนักงานสถานที่ ระดับ 2  ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560  โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิตและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ ในงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 2  เมษายน 2561   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้า 2 รางวัลในงานMakro HoReCa challenge 2018

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้า 2 รางวัลในงานMakro HoReCa challenge 2018

นายกานต์ เสริฐวาสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันทำอาหาร รายการแข่ง ปรุงอาหารไทยสตรีทฟู้ด เมนูสร้างสรรค์ (ประเภทบุคคล) ในงาน Makro HoReCa challenge 2018 (มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 13 ) นำเสนอใน เมนูผัดกะเพราบอลเมื่อวันที่ 22 -25 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 74.66 และมีคะแนนติดอันดับ 5 (จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 คน) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ที่มา: อ.ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี

นางสาวศิริรัตน์ อินทิเสรีกุล และนายวีรยุทธ กาจหาญ นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ผู้ควบคุม

รางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2018

คหกรรม รับรางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2018 ในงานกีฬา “ล้านนาเกมส์”

นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (MISS JUMBO QUEEN RMUT 2018) จากการประกวด MISTER and MISS RMUT 2018 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ที่มา:งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เทพบุตรช่อแก้ว

ขอแสดงความยินดี กับนายเสฎฐวุฒิ ฤทัยยศชนินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเทพบุตรช่อแก้ว จากการประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ช่อแก้ว ในงาน“Discovery Thailand” จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เมื่อ 28 กันยายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้เข้ารับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการเป็นวิทยากรของทาง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับมอบจากท่านพลอ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข