แสดงความยินดีกับนักศึกษา ค้วารางวัลชนะเลิศ ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ค้วารางวัลชนะเลิศ ในงาน TSI เสน่ห์ไทย […]

รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

กิจการร้านดอกไม้ “มาลัยวรรณ” รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ […]