รางวัลความประพฤติดี 63

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี  ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ […]

การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงควายินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 […]

ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรี ได้รับรางวัล “BEST EVENING GROWN” ชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรี ได้รับรางวัล“BEST EVENING GROWN” […]

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

  นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน นายกฤษฎา หนูสู นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ […]

โคมระย้า โชติเวช

การแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “โคมระย้าดอกไม้”

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “โคมระย้าดอกไม้” […]

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อ […]

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธุสาวดี จันทสี  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]