รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ –4 พฤษภาคม 2560  สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th   เข้าเมนูรับสมัครนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

อ่านรายละเอียด 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 3 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 -30 มีนาคม 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306 http://regis.rmutp.ac.th/?p=2989

รับสมัครนักศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง ประจำปี 2560

สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15  มีนาคม  2560

 

 

ดูปฎิทินการสอบเพิ่มเติม