กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306 http://regis.rmutp.ac.th/?p=2989

รับสมัครนักศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง ประจำปี 2560

สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15  มีนาคม  2560

 

 

ดูปฎิทินการสอบเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านร่วม โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ชมนิทรรศการ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 10 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3777 ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 3

โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 3

ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 3 “เรียนรู้วิถีล้านนาผ่านผืนผ้าตีนจกไท-ยวนแม่แจ่ม” โดย นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ที่ปรึกษาชุมนุมอนุรักผ้าไทย นำนักศึกษาชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย ไปศึกษาดูงานกรรมวิธีการทำผ้าตีนจก ของอำเภอแม่แจ่ม ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตั้งแต่ขึ้นตอนการเตรียมฝ้าย การย้อมสี การทอ จนถึงช่องทางทางการตลาด ผ้าตีนจกเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่าทั้งความงดงามและความหมาย วิถีชีวิตของ คนแม่แจ่ม ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศรัทธาต่อศาสนา
นอกจากนี้ ได้นำนักศึกษาไปแหล่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เรียนรู้การเตรียมวัตถุดิบของโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ในการประกอบอาหาร ศึกษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและประวัติศาสตร์ ชมฉลองพระองค์และผ้าปักฝีพระหัตถ์ของพระวราชชายาเจ้าดารรารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม และวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากในเรื่องของผ้าและสิ่งทอแล้วยังได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหาร ให้กับนักศึกษาด้วย ตามความถนัดของนักศึกษา ณ ร้านกาแฟ WOO Cafe (วูว์ คาเฟ่) เป็นร้านกาแฟที่รวมเอาคาเฟ่ อาร์ต แกลอรี่ และ ร้านขายของตกแต่งบ้านมารวมตัวไว้ เป็นเทรนรูปแบบการทำธุรกิจร้านอาหารแบบใหม่ที่ปรับตัวในเมืองท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม