ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 17

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ปรัชญา แพมงคล และ อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร สอนการทำบลูเบอร์รี่ซีสพาย ให้กับผู้สนใจในงาน“ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาลงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช
การจัดงานจะมีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ คลองผดุงกรุงเกษม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3777 ต่อ 5220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2559

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2559

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์

คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัคร นักเรียนมัธยม ศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียด