ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่ เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ(อาจารย์) จำนวน 2 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท (รอบ2)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ –15 มิถุนายน 2560  สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th   เข้าเมนูรับสมัครนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

อ่านรายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ –4 พฤษภาคม 2560  สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th   เข้าเมนูรับสมัครนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

อ่านรายละเอียด 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม