เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอน)  […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ […]