ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มกราคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ   ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

 

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน 3 กลุ่มวิชา

1. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา

ตั้งแต่บันนี้ถึง  วันที่ 29 มีนาคม 2557 สมัครได้ถึงเวลา 08.30 – 12.00 น.

  อ่านรายละเอียด

โครงการปลูกจิต

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D”

ระหว่างวันที่  13-16 ธันวาคม 2556 

  • วันที่ 13 ธันวาคม  2556  ณ คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • วันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา  จ.นครปฐม 

กำหนดการ

งานสหกิจศึกษา 56 กลไกสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นกศึกษานำประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง มาจัดแสดงประกอบนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา จำนวนกว่า 20 สถานประกอบการณ์ จึงนับได้ว่าการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นการเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงตามความต้องของสถานประกอบการ และในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 นั้นได้รับเกียรติ จากบริษัทชั้นนำ กว่า 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปจำกัด  บริษัทวีรสุกรุ๊ป จำกัด บริษัท อะคิโยชิ จำกัด  บริษัท IEE THAILAND  บริษัท IEO STUDYBROAD และบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากนักศึกษาที่ฝึกสหกิจร่วมเป็น  กรรมการในการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานสหกิจดีเด่นได้แก่สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันสหกิจแห่งชาติ ต่อไป

IMG_0343 IMG_0326 IMG_0321 IMG_0313 IMG_0308 IMG_0300 IMG_0267 IMG_0179 IMG_0144 IMG_0130 DSCN4788 DSCN4787 DSCN4786 DSCN4783 DSCN4777 DSCN4773 DSCN4772 DSCN4763 DSCN4757 DSCN4754 DSCN4751 DSCN4750 DSCN4747 DSCN4745 DSCN4738.2 DSCN4688 DSCN4684 DSCN4681 DSCN4680 DSCN4649 24061 24049 24045 3 2 1