ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ตามที่ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยัลเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามกำหนดการดังนี้

  1. ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ผ่าน Website

ชำระเงินผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎา – 5 สิงหาคม 2559

  1. ชำระเงินค่าปรับการละทะเบียนล่าช้า

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  คุณวุฒิ ปริญญาตรี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท (รอบ 2)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาโท (รับตรงรอบ 2 )ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 กลุ่มวิชา

1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ สนามสอบอาคารเรือนปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6653888 ต่อ 5208 ,5236

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม