ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี (รับตรงรอบ 2 )ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี (รับตรงรอบ 2 )ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ สนามสอบอาคารเรือนปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6653888 และทาง www.hec.rmutp.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  คุณวุฒิ ปริญญาตรี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การซ้อมรับปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการซ้อมรับปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*วันฝึกซ้อมย่อย ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

*วันฝึกซ้อมย่อยรวม (ภาพรวม 9 คณะ) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

เวลา 07.00-12.00 น. ณ หอประชุมมงคลอาภา (ชั้น 3) คณะบริหารธุรกิจ

*วันฝึกซ้อมใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 06.00-11.30 น. ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

***พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

*หมายเหตุ บัณฑิตแต่งตัวเหมือนวันรับจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02-665-3777, ต่อ 5212ปริญญา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม