ปฐมนิเทศปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ […]

คหรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องทำบุญ”

Posted Posted in กิจกรรม

คหรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องทำบุญ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก […]

โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯ…โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี […]

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมา

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมาและภริยา         […]