คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต 523 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น มอบ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นจำนวน 50 ลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ทั้งนี้ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

งานลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมการจัดงาน “ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดอบรมการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานฝีมือ จำนวน 10 ชนิด ในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ประกอบด้วยการสาธิตการทำขนมลิ้นจี่ กระเช้าสีดา บุหลันดั้นเมฆ ค้างคาวเผือก ล่าเตียน ขนมมะลิซ้อนไส้กุ้ง งานแกะสลักผักผลไม้ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เครื่องหอมไทย ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการบรรยาย “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท”

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาบรรยายพิเศษ “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท” ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 400กว่าคน ให้มีความรู้รักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต