จัดตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์….จัดตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ […]

เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อ “ออนไลน์”

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อ “ออนไลน์”  งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา” […]

คณาจารย์เป็นวิทยากรให้กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมเป็นวิทยากรให้กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์มัลลิกา […]