คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่เมนูอาหารคลายร้อน 

คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่เมนูอาหารคลายร้อน

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 Family) และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV  ถ่ายทำเมนูอาหารคลายร้อนได้แก่ ขนมจีนซาวน้ำ ส้มฉุน และปลาแห้งแตงโม ตำรับของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ไกล้จะถึงนี้

 

พิธีเปิด Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช

พิธีเปิด Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทำพิธีเปิดห้อง Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ  ห้อง Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช ชั้น 5 อาคารเรือนปัญญา เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข็งแรง สมสัดส่วน มีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสภาพจิตที่แจ่มใสและลดความตึงเครียดจากการทำงาน

ในการนี้ Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช เปิดให้บริการกับสมาชิกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.30 น.-18.30 น. สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

แถลงข่าวโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2”

แถลงข่าวโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายเกชา ลาวงษา นักวิชาการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายธีรภัทร์ พุ่มคง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2” เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นและมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวาง เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าตลอดปี 2560 เมื่อ 20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้า 2 รางวัลในงานMakro HoReCa challenge 2018

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้า 2 รางวัลในงานMakro HoReCa challenge 2018

นายกานต์ เสริฐวาสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันทำอาหาร รายการแข่ง ปรุงอาหารไทยสตรีทฟู้ด เมนูสร้างสรรค์ (ประเภทบุคคล) ในงาน Makro HoReCa challenge 2018 (มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 13 ) นำเสนอใน เมนูผัดกะเพราบอลเมื่อวันที่ 22 -25 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 74.66 และมีคะแนนติดอันดับ 5 (จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 คน) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ที่มา: อ.ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Crafts Bangkok 2018

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Crafts Bangkok 2018

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Crafts Bangkok 2018 ” เมื่อ 20 มีนาคม 2561  ณ ห้อง บุรฉัตรไชยสชากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งาน “Crafts Bangkok 2018 ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Social Craft Network” หรือ “หัตศิลป์ไร้พรมแดน” อันเป็นแนวโน้มการทำงานหัตกรรมในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสารเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานใหม่ๆ และดสริมความแข็งแกรงให้งานหัตถศิลป์ร่วมสมัยกับชีวิตปัจจุบัน รวมถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในระดับสากล กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 – 1 เมษายน 2561 ณ Hall EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ที่มา: อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึก

ษา

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมวิชาชีพแก่ จิตอาสา 904 เพื่อไปถ่ายทอดแก่ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ว่างงานและขาดรายได้  ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมวิทยากร  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทองและอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยและอาหารแปรรูป ได้แก่ขนมถั่วแปบ น้ำพริกมะขามสด กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ แก่จิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 96 คน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการ “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันแรกประกอบด้วย การฟังบรรยายหัวข้อ “การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและสภาวการณ์ในสังคมโลก และการปฏิบัติ มคอ.3 และ มคอ.5” เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะอนุกรรมการด้าน TQF สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)