รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง

คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์ผลงานศิลปะงานใบตองส่งดข้าประกวด รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากการประกวดวิจิตรตระการ ดอกไม้งานอุปสมบท น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช พร้อมด้วยรางวัลชมเชยและรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อวิจิตรตระการ“งานบายศรีใหญ่” ในโครงการ ครบเครื่อง เรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560

ขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

น้ำหวาน “MISS DEAF WORLD 2017” กราบขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” “MISS DEAF WORLD 2017” เข้ากราบขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด โดยมี รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณ คุณรวีโรจน์ จองแค เจ้าของเวียงไหม เวดดิ้ง สตูดิโอ ที่ให้การสนับสนุนการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 จนได้รับรางวัลมาได้สำเร็จ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560

มอบเงินสนับสนุน “MISS DEAF WORLD 2017”

มอบเงินสนับสนุน “MISS DEAF WORLD 2017”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” หลังจากได้รับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” จากเวทีการประกวดสาวงามผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับโลก Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ดำเนิน ไชยเเสน ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา

Thai Festival ณ นครแวนคูเวอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Thai Festival ณ นครแวนคูเวอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ให้ดำเนินการเผยแพร่งาน ผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่างๆของไทย อาทิเช่น อาหาร การแกะสลัก ในงาน Thai Festival เมื่อ 22-23 กรกฏาคม 60 ณ Vancouver Art Gallery ประเทศแคนาดา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Admissions

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและแนะแนวทาง การปฎิบัติตัว ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม ครู-อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษ จากพันตรีสุธี สุสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร จัดขึ้นโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ต้อนรับ “MISS DEAF WORLD 2017” กลับประเทศไทย

ต้อนรับ “MISS DEAF WORLD 2017” กลับประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” กลับประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากได้รับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” จากเวทีการประกวดสาวงามผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับโลก Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อ 15 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมา ซึ่ง ชุติมา เนตรสุริวงค์ เป็นสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินคนแรกของประเทศ ที่สามารถคว้ามงกุฎจากการประกวดดังกล่าวมาได้สำเร็จและนำชื่อเสียงกับสู่ประเทศไทย