โครงการต้นกล้าความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตนักศึกษา 60

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ฯ นำผู้นำนักศึกษาคณะร่วมโครงการต้นกล้าความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตนักศึกษา ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา […]

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา […]

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ศึกษาดูงานสถานประกอบการและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ณ […]