พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรสายวิชาการ

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการ […]

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69”

Posted Posted in กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69” […]

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]