รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทำอาหาร รายการ”TODD FOOD FEST MADE BY TODD

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบไปด้วยเงินรางวัล 2,000บาท น้ำสิงห์ 30 แพ็ก ข้าวสาร 30 กิโลกรัม จาก 10 มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในโจทย์ ชาวค่าย รายการ “TODD FOOD FEST MADE BY TODD ซอสพริก พริก” ในเมนู “ข้าวมันจิ้มแจ่วปีกไก่ซอสซาบซ่า” เมื่อ 5 สิงหาคม 2560 ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

มอบเงินช่วยผู้ประสบอักคีภัย

มอบเงินช่วยผู้ประสบอักคีภัย ชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนะกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ  จำนวน 12 ครอบครัว เป็นเงิน 35,055.25 บาท เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

สื่ิอสัมภาษณ์ “น้ำหวาน” มิสเดฟเวิลด์

หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก และรายการเนชั่นบันเทิง สัมภาษณ์ “น้ำหวาน” มิสเดฟเวิลด์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” MISS DEAF WORLD 2017″ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ รายการเนชั่นบันเทิง ช่อง Nation TV และหนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

สอนทำขนมครก ณ กรุงออตตาวา

สอนทำขนมครกแก่บุคลากรและแขกของสถานทูตไทย กรุงออตตาวา

ท่านวรรณิภา อิศรภักดี ภริยาเอกอัคราชทูต กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการทำขนมครก สูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้กับบุคลากรและแขกของสถานทูต โดยมี ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ เป็นวิทยากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเลี้ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ สถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

Amazing Thailand” กรุงออตตาวา แคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน”Amazing Thailand” กรุงออตตาวา แคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูต วิชาวัฒน์ อิศรภักดีเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำทีมคณาจารย์ ร่วมจัดแสดงการทำขนมเบื้องไทยในการเลี้ยงรับรองแขกของสถานทูต การแกะสลักสบู่ การทำบุหงาชำร่วย ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้า และแสดงวิธีการแกะสลักสบู่บนเวทีใหญ่ให้กับชาวต่างประเทศได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการแกะสลักให้สวยงาม อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ไทย เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60  ณ Horticulture Building ประเทศแคนาดา

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยหกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศูนย์โชติเวช) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาดบริเวณคณะ และ บริเวณรอบๆ วัดเทวราชกุญ วรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์โชติเวช ม.ราชมงคลพระนคร

 

งาน “Thai Cuisine in the Garden”ณ นครแวนคูเวอร์

เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “Thai Cuisine in the Garden”ณ นครแวนคูเวอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากท่านสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ให้ดำเนินการจัดแสดงการสาธิตการทำอาหารไทยและการแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน “Thai Cuisine in the Garden” เมื่อ 25 กรกฏาคม 60 ณ Royal Thai Consulate-General Vancouver ประเทศแคนนาดา