โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โชิเวช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการชุมนุมค่ายรักษ์เล

Posted Posted in กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการชุมนุมค่ายรักษ์เล โครงการชุมนุมค่ายรักษ์เล ภายใต้การดูแลของงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ….ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 พิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร […]