นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร

Posted Posted in กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จากการออกฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ […]

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]