คหกรรมฯ ร่วมมือ รพ.บางปะกอกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมมือ รพ.บางปะกอกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดวิทยากรฝึกอบรม […]

นักศึกษาจีนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม

นักศึกษาจีนฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการ การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบการ นศ.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศจีน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย […]