คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

          […]

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การประกวด โครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

          […]