โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย […]

จัดดอกไม้ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งภายในอาคารตึกไทยคู่ฟ้า และบริเวณที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Connect Asia-Pacific Summit 2013 ต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน“การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก (Connect […]

ประดิษฐ์กระทงจากพืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้ ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารยปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์สุกัญญา จันทกุล และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ […]

คหกรรมศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ถ่ายทององค์ความรู้การประดิษฐ์กระทงลอย

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา […]