งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผลวิจัย เผยแพร่ใน  “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]

ร่วมจัดแสดงงานโขนเฉลิมพระเกียรติรอบพิเศษชุด“หนุมาน”

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง […]

โครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 56

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปีการศึกษา […]

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ศึกษาดูงานการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง […]

รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 […]