จัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   […]