โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงาน […]

รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชาจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรางวัลที่รับได้แก่1.รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน […]

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท แมคไทย จำกัด

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา  ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับ […]