ชนะการประกวด CP สุดยอดแชมป์แกงไทย

คว้าเงิน 1 ล้านบาท นศ.คหกรรมฯ ชนะการประกวด CP สุดยอดแชมป์แกงไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤศรัณย์ สีสัน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศ คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และโล่เกียรติยศจากสำนักนายกรัฐมนตรี จากการแข่งขัน “CP สุดยอดแชมป์แกงไทย” ประเภทแกงฉู่ฉี่ปลาทับทิม เมื่อ14 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมกันนี้ นายอานนท์ พงษ์จิวานิช ศิษย์เก่าสาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันรายการเดียวกัน อ.เชาวลิต อุปฐาก และอ.เปรมระพี อุยมาวีระหิรัญ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันแกงไทย ประเภทแกงฉู่ฉี่ ครั้งนี้ เล่าว่า ได้นำเทคนิคการประกอบอาหารไทยตำรับโชติเวชที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาฝึกซ้อมแก่นักศึกษา โดยที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน พิถีพิถันในเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่มาปรุง เครื่องแกงต้องมีกลิ่นหอมการโขลกพริกแกงต้องละเอียดให้ได้เนื้อสัมผัสที่พอดี ตามด้วยการปรุงรสชาติให้กลมกล่อมตามหลักของแกงไทยประเภทฉู่ฉี่ ที่ต้องมีรสเค็มนำและหวานตามเล็กน้อย และลักษณะกะทิที่ต้องเคี่ยวและผัดให้แตกมัน กลิ่นหอมและมีสีสันสวยงาม จึงทำให้ชนะใจกรรมการและได้รางวัลมาครอง ในการแข่งขัน มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,200 คน โดยนักศึกษาได้ส่งภาพถ่ายและตำรับฉู่ฉี่เพื่อคัดเลือก100 คน จากนั้นผ่านการคัดเลือกในรอบท้าชิม 20 คน เมื่อ21 เมษายน2560 และรอบท้าปรุง 3คน เมื่อ 22 เมษายน 2560 และรอบ ท้าชิงแชมป์ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ ข้อมูล : อ.เชาวลิต อุปฐาก ข่าว: งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) ใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และและกลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ เมื่อ 6 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th

 

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นคณะอนุกรรมการเทคนิค และกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ และเสื้อผ้าสตรี เมื่อวันที่ 26-28 เม.ย.2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ศึกษาดูงานสถานประกอบการและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา- สุรินทร์ – บุรีรัมย์ ในระยะที่ 2 ของโครงการ “ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 โดยได้เดินทางสู่สถานประกอบการที่มีมาตรฐานการผลิตสากลด้านเทคโนโลยีการผลิตนมบริษัทแดรี่โฮม การผลิตไวน์องุ่นด้วยเทคโนโลยีการหมักบ่มที่ทันสมัย ณ พีบี วัลเล่ย์เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ การศึกษาการทอผ้าไหมในเชิงพานิชย์กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าไหมยกทองที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ “จันทร์โสมา”บ้านท่าสว่าง กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน หมู่บ้านเขวาสินรินทร์ และการศึกษาอารยธรรมปราสาทพนมรุ้ง โบราณสถานสำคัญของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้และความเข้มแข็งสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพทางการศึกษา

โครงการพัฒนาผู้สอน สนองยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0”

คหกรรมศาสตร์…..พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ จัดโครงการพัฒนาผู้สอน สนองยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0”

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยในระยะที่1 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ และระยะที่2 เป็นการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560

 

หลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

คหกรรมศาสตร์… สร้างหลักสูตรใหม่ จับมือการบินไทย ทำหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการร่างแขนง วิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ กิจกรรมการร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณฤทธิไกร กาหาลง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมร่างหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ จัดขึ้นเมื่อ 22-24  เมษายน  2560  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างแดน

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบุญประเพณีสงกรานต์ไทยในต่างแดน โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างชาติตะลึงศิลปการแสดงจากไทยสุดงดงาม พร้อมชิมอาหารไทยตำรับโชติเวช และชมเครื่องหอม งานประดิษฐ์แบบไทย ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้บริหารนำคณะ เดินทางไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตามคำเชิญของเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ซึ่งภารกิจดังกล่าว สอดรับกับนโยบายและเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ร่วมบุญประเพณีวันสงกรานต์ แสดงศักยภาพการจัดการทางวัฒนธรรมและออกร้านอาหารตำรับโชติเวช สาธิตเครื่องหอม แป้งร่ำ น้ำอบน้ำปรุง และศิลปะประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร

สำหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำเมนูตำรับโชติเวชออกแสดง ได้แก่ ส้มตำทอด ผัดไทห่อไข่ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กระทงทอง สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ และของชำร่วยประดิษฐ์ เครื่องหอมไทย น้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ ผ้าเช็ดหน้าอบร่ำ ซึ่งใช้เป็นของชำร่วยในเทศกาลปีใหม่ของไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย จาก ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร มาร่วมแสดงในงานดังกล่าว จำนวน 4 ชุด ได้แก่ รำซัดชาตรี รำถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบำวิชนี เซิ้งกะโป๋(กะลา) โดยมีทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ทั้งนี้ นักแสดงประกอบด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 9 คณะ ร่วมทำการแสดง ในการนี้ คุณเพียรพร วรไวย์ เบดาร์ด ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายฆราวาสได้เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญกิตติมศักดิ์ในงานสงกรานต์ดังกล่าวเพื่อสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วย

อนึ่ง วัดศรีรัตนาราม เริ่มก่อตั้งจากแนวคิดที่จะขยายงานวัดไทยในประเทศอังกฤษ ของ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ) โดยให้พระธรรมทูตอาสา ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ ทางทิศเหนือจึงมีพระธรรมทูตอาสา คือ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร.) พระธรรมทูตรุ่นที่ 7/2543 ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในเขต North west ประจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ให้มีวัดไทย จึงเชิญชวนเพื่อนๆ จัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และนิมนต์พระธรรมทูต พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศรับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาส โดยระยะเริ่มต้นคือการหาบ้านเช่า และขอซื้อในราคา 200,000 ปอนด์ ได้ทำการเปิดเป็นวัด หรือศูนย์ชาวพุทธในวันที่ 28 ตุลาคม 2549 โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมคณะสงฆ์จากวัดไทยทั่วอังกฤษมาร่วมพิธีเปิด และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่เพื่อขยายอาณาเขตวัดให้สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจากทั่วประเทศอังกฤษ ณ สถานที่แห่งใหม่ในปัจจุบัน