แสดงความยินดี

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯ แสดงความยินดี..นักศึกษารับรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรี ได้รับรางวัล “BEST EVENING GROWN” ชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรี ได้รับรางวัล“BEST EVENING GROWN” […]

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

  นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน นายกฤษฎา หนูสู นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ […]