คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร อาจารย์ และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานและการบริหารงานของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พะนคร ที่มา ; งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์
ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017 สร้างชื่อเสียงประเทศไทยบนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตัวแทนสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” คว้ามงกุฎและสายสะพายมาครองจากการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในเวทีระดับโลก และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัย ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษา ขอเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปของการดำเนินชีวิต

ขอขอบคุณภาพจากกองประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ฯ วันที่2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้สำหรับการดำรงชีพให้อยู่อย่างมีความสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง ทั้งนี้ การฝึกอบรม วันที่ 2 ประกอบด้วย4 หลักสูตร ได้แก่ การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้ด้วยเทคนิคการตัด ศิลปะการม้วนกระดาษ เศษผ้าน่ารัก และกล่องแปลงโฉม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีแนวคิดในการเรียนรู้วิชาชีพที่หลากหลายและมีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 1

คณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ดำเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา ถนนสายบี ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 8 หลักสูตร โดยในวันแรกจัดการฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การทำสร้อยคอจากผ้ายืด พวงกุญแจจากพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ห้อยกระเป๋าด้วยเทคนิคออริกามิและผ้าครอบพวงกุญแจจากผ้าเหลือใช้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อีกจำนวน 4 หลักสูตร

 

SAR ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ดำเนิน ไชยเเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง และรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.ฉันทนา ปาปัดถา กรรมการ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา

คหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศ

คหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก แข่งขันอาหารจานเดียว“TIPAROS Challenge 2017” นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าแข่งขันการทำอาหารจานเดียวแบบไทยตามรอยพระราชดำริ ในโครงการ“TIPAROS Challenge 2017” หัวข้อ“ตามรอยอาหารของพ่อ…เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง”จัดโดยน้ำปลาแท้ ตราทิพรส บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมลูกชาวนา ทีมตัวจี๊ด ทีมรัญจวน ทีมกินตามพ่อ…สู่พอเพียง เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ทีม“ลูกชาวนา”ประกอบด้วยนายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ นายโชติพัฒน์ โรจนะเสน และนายพชร พนาสนธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก ประเภททีม นำเสนอในเมนูข้าวผัดน้ำพริกใบกาบหมาก รับโอกาสในการแข่งขันรอบที่ 2 ต่อไป

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวาย เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาประจำ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย