สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ “เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด”

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

โชติเวช RMUTP

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) […]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพิ่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ 62

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน Digital University ประจำปีการศึกษา 2562 […]

เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]

ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ  ที่เกียวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]