จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเชียและภริยา

Posted Posted in กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเชียและภริยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับหมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ภายบริเวณในตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี […]

Posted Posted in กิจกรรม

จัดดอกไม้ประดับสถานที่ น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ รัฐบาล […]

จัดดอกไม้ประดับสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Posted Posted in กิจกรรม

ตามที่ รัฐบาล มีกำหนดการจัดกิจกรรม น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช […]