พิธีกฐินพระราชทาน 63 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม  

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน 63 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ […]

สัมมนา“สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ ในธุรกิจแฟชั่น”

Posted Posted in กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดสัมมนา“สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ ในธุรกิจแฟชั่น” คณาจารย์ […]

คหกรรมศาสตร์…โชว์ผลงานวิจัยเด่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…โชว์ผลงานวิจัยเด่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย […]