คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

คหกรรมศาสตร์… ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส              

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์… ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดวิทยากรหลักสูตรขนมไทย ใน“โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดวิทยากรหลักสูตรขนมไทย ใน“โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]