รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ […]

ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]