คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

เทศกาลยืนยิ้มหน้า มอ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ตอนชิงช้าสวรรค์หรรษา

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “เทศกาลยืนยิ้มหน้า […]

งานวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 8 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมิน การทวนผลสอบสัมฤทธ์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมิน […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ […]

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับปีใหม่ 2556

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ […]