ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 56

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2556 […]

ระยะสั้น ครั้งที่ 2/2556

Posted 73 CommentsPosted in กิจกรรม

ประกาศจากงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น […]

รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖

Posted Posted in ข่าวประกาศ

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]

ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแป้งปั้นเปลือกทุเรียน

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแป้งปั้นเปลือกทุเรียนแก่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี […]

จัดดอกไม้งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ […]